AMANDA – HORTA E SHIITAKE (Goiriz)

Chamome Amanda Lopez Prieto e o meu proxecto agricola consiste en producir alimentos facendo o maior aproveitaminto posible dos recursos á miña disposicion no entorno, favorecendo a diversidade existente e tentando aumentala, empregando tecnicas de rotacion e asociacion de cultivos dentro do posible para a zona onde desenrolo a miña actividade, e promovendo a conservacion dos sistemas vitais que me rodean.

Xunto á miña familia, o noso proposito e valorar os productos que interveñen na nosa nutricion e nosa vida cotiá, obter e consumir alimentos saudables e de calidade, buscar a autosuficiencia dentro das nosas posibilidades yecompartir todo iso cos demáis habitantes do noso entorno.

Realizo un manexo ecoloxico da miña explotacion en todos os aspectos, cultivando productos de horta e fungos de shiitake en troncos de árbores caducifolios.

Os clientes os que pode ir destinada a miña producion son veciños da miña localidade ou das poboacioes cercanas, o que garante un producto fresco de calidade, recollido pouco antes da sua posta a disposicion del publico, cunha recoleccion selectiva e esmerada. Para chgar a estos consumidores, podense comercializar a traves de ferias, mercadillos, postos en mercados fixos, pequenas tendas e restauracion.

Scroll to Top